STROJNA OBRADA

•• OBRADA:
                                  - plansko brušenje glava i blokova motora
                                  - dorada sjedišta ventila na glavi motora
                                  - tokarenje diskova
                                  - ravnanje ispušnih grana na glodalici